Σιδερωτήρια μεγάλης παραγωγής (80-145 kg/h)

Τα σιδερωτήρια της  συγκεκριμένης κατηγορίας, παρέχουν μεγάλη παραγωγική ικανότητα και μέγιστη αντοχή στο χρόνο, ενώ συνδυάζουν το ποιοτικό αποτέλεσμα με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού.

Ζητήστε προσφορά