Σιδερωτικοί κύλινδροι

Οι σιδερωτικοί κύλινδροι βιομηχανικής κατασκευής είναι κατασκευασμένοι για συνεχή και απροβλημάτιστη χρήση. Είναι εφοδιασμένοι με τα τελειότερα συστήματα ελέγχου, ενώ τα υψηλής ποιότητας υλικά τους εγγυώνται τέλειο και αποτελεσματικό σιδέρωμα για κάθε κατηγορία ιματισμού.

Ζητήστε προσφορά