178

178

Πύργος μεταφοράς ιματισμού από ειδικό γαλβανισμένο ατσάλι.  

Χαρακτηριστικά

Κλειστό στις 3 πλευρές και ανοικτό στην εμπρόσθια πλευρά, η οποία ασφαλίζεται με δύο ιμάντες.