Κερί λίπανσης σιδερωτηρίων

Κερί σε flakes και σε λέπι για τον καθαρισμό και τη λίπανση των σιδερωτηρίων και την σωστή συντήρηση των μηχανημάτων. 

Χαρακτηριστικά