Υφάσματα σιδερωτηρίων

Υφάσματα πολύ υψηλής ποιότητας για κάθε σιδερωτήριο. 

Χαρακτηριστικά